avertizari integritate

Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022).

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu, pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

1. Prin e-mail la adresa special creată avertizari.sb@ancpi.ro.

2. Telefonic, la numărul de telefon:
– fix (0269) 217477 interior 241
– mobil (0743) 049101.

3. Prin intermediul serviciilor poștale la adresa:
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu
Municipiul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 34, județul Sibiu, cod poștal 550324, România
– În atenția Comisiei cu atribuții în primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor.

4. Personal, prin prezența la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu din municipiul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 34, județul Sibiu, cod poștal 550324, România, etajul II, camera 202, cu programarea prealabilă efectuată la adresa de e-mail: avertizari.sb@ancpi.ro.

O persoană care efectuează raportări privind încălcări ale legii / un avertizor în interes public poate efectua raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele 2 modalități de raportare sunt:
• În cadrul unei raportări nominale există posibilitatea comunicării pentru a se clarifica anumite aspecte prezentate în raportare între avertizorul în interes public și comisia desemnată;
• Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
• Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

Canale externe – Agenția Națională de Integritate (ANI) precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022).

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern, Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:
1. Online, pe Platforma Avertizori https://avertizori.integritate.eu.
2. Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu
3. Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
4. Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
5. Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).
Pe lângă atribuțiile ce decurg din gestionarea raportărilor primite în virtutea calității de canal extern, Agenția Națională de Integritate poate oferi și consiliere confidențială, la cerere, persoanelor care doresc să efectueze raportări, precum și asistență în legătură cu protecția acestor persoane împotriva represaliilor în fața oricărei autorități (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. VI din Legea nr. 361/2022).
Persoanele care solicită consiliere confidențială în legătură cu efectuarea de raportări, precum și cele care solicită asistență în legătură cu protecția împotriva represaliilor, o pot face prin următoarele modalități:
 Prin e-mail la adresa consiliere@integritate.eu;
 Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
 Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
 Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email consiliere@integritate.eu.

În situația în care o autoritate prevăzută la art. 3, pct. 15, lit. c) din Legea nr. 361/2022, primește o raportare privind încălcări ale legii și pentru care competența de a examina și de a efectua acțiuni subsecvente se află în sarcina ANI, redirecționarea se realizează cu păstrarea garanțiilor privind confidențialitatea și integritatea pe adresa de email avertizari@integritate.eu.
Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).