PNCCF


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ORLAT:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr 28 și 29 din UAT Orlat.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Orlat și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 22.03.2024 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Orlat în zilele de luni, miercuri, vineri între orele 9.00 – 12.00, marți și joi între orele 12.30 – 15.30.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: ORLAT
Sectoare cadastrale: 28 și 29
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 28 și 29 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 22.01.2024
Data de sfârșit a afișării: 22.03.2024
Adresa locului afișării publice: Localitatea ORLAT, Strada Avram Iancu, nr. 202,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Orlat.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 571 104
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Orlat în zilele de luni, miercuri, vineri între orele 9.00 – 12.00, marți și joi între orele 12.30 – 15.30 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BRĂDENI.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 68, 88, 89, 90, 91, 92, 93 și 94 din UAT BRĂDENI a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Brădeni și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială PĂUCA:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 22, 23, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66 și 71 din UAT Păuca.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Păuca și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 04.12.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Păuca de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială APOLDU DE JOS
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 26, 27, 32, 33 și 39 din UAT Apoldu de Jos.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 02.12.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială OCNA SIBIULUI
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr.1, 26, 29 și 61 din UAT Ocna Sibiului.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 28.11.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: APOLDU DE JOS
Sectoare cadastrale: 26, 27, 32, 33 și 39
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 26, 27, 32, 33 și 39 din UAT APOLDU DE JOS pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 03.10.2023
Data de sfârșit a afișării: 02.12.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Apoldu de Jos, str. Principală, nr. 72,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Apoldu de Jos.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 588 101,
Fax (0269) 588 111.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: OCNA SIBIULUI
Sectoare cadastrale: 1, 26, 29 și 61
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 1, 26, 29 și 61 din UAT OCNA SIBIULUI pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 29.09.2023
Data de sfârșit a afișării: 28.11.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Ocna Sibiului, Str. Piața Traian, nr. 6,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Ocna Sibiului.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 541301
Fax (0269) 541302.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro).
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială NOCRICH.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 13, 20, 61, 66 și 67 din UAT NOCRICH a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Nocrich și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială OCNA SIBIULUI.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 31, 32, 35, 70, 72, 73, 74 și 87 din UAT OCNA SIBIULUI a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: PĂUCA
Sectoare cadastrale: 22, 23, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66 și 71
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 22, 23, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66 și 71 din UAT PĂUCA pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 05.10.2023
Data de sfârșit a afișării: 04.12.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Păuca, str. Principală, nr. 172, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Păuca.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 851 101,
Fax(0269) 851 100.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Păuca de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MERGHINDEAL.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectorul cadastral nr. 56 din UAT MERGHINDEAL a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Merghindeal și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: NOCRICH
Sectoare cadastrale: 11, 13, 20, 61, 66 și 67.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 13, 20, 61, 66 și 67 din UAT NOCRICH pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 27.07.2023
Data de sfârșit a afișării: 25.09.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Nocrich, strada Principală, nr. 274,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Nocrich.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Nocrich de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00, și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială LASLEA.
Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 și 123 din UAT LASLEA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei LASLEA și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 3 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială VURPĂR.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 51 și 71 din UAT VURPĂR a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Vurpăr și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ȘURA MARE.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 31,32,41,62,63 și 83 din UAT ȘURA MARE a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Sura Mare și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: OCNA SIBIULUI
Sectoare cadastrale: 31, 32, 35, 70, 72, 73, 74 și 87
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 31, 32, 35, 70, 72, 73, 74 și 87 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 26.07.2023
Data de sfârșit a afișării: 24.09.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Ocna Sibiului, strada Piața Traian, nr. 6,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Ocna Sibiului.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon: (0269) 541 301.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Ocna Sibiului de luni până joi între orele 9:00 – 15:00 și vineri între orele 9:00 – 12:00.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CÂRȚIȘOARA:
Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 și 59 din UAT CÂRȚIȘOARA.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Cârțișoara și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 03.09.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Cârțișoara de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială LUDOȘ.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 7, 10 și 11 din UAT LUDOȘ a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Ludoș și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MEDIAȘ:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 44, 57, 59, 60, 63 și 64 din UAT Mediaș.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 21.08.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Mediaș: luni, miercuri și joi între orele 8.00 – 16.00, marți între orele 8.00 – 18.00 și vineri între orele 8.00 – 13.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AVRIG.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 88, 90, 91, 105, 113, 139, 140, 141, 148 și 168 din UAT AVRIG a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Avrig și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: CÂRȚIȘOARA
Sectoare cadastrale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 și 59.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru întreg UAT-ul CÂRȚIȘOARA pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 05.07.2023
Data de sfârșit a afișării: 03.09.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Cârțișoara, str. Principală, nr. 55, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Cârțișoara.
Alte indicații pentru cei interesați: Tel: (0269) 521 620,
Fax (0269) 521 505
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Cârțișoara de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială SLIMNIC.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 18, 28, 80, 81, 82, 108, 112, 115, 121 și 124 din UAT SLIMNIC a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Slimnic și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială COPȘA MICĂ.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 21, 27, 31, 32 și 37 din UAT COPȘA MICĂ a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Copșa Mică și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială TĂLMACIU.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 19, 31 și 49 din UAT TĂLMACIU a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Tălmaciu și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BRUIU.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 53, 75, 79, 80, 81, 86, 92, 95, 96, 97, 110 și 113 din UAT BRUIU a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Bruiu și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ORLAT.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 14, 30, 31, 39, 42 și 43 din UAT ORLAT a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Orlat și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: SIBIU
Denumire UAT: MEDIAȘ
Sectoare cadastrale: 44,57,59,60,63 și 64
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 44, 57, 59, 60, 63 și 64, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 22.06.2023
Data de sfârșit a afișării: 21.08.2023
Adresa locului afișării publice: Municipiul Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Municipiului Mediaș
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax 0269 803 848.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Mediaș: luni, miercuri și joi între orele 8.00 – 16.00, marți între orele 8:00-18:00 și vineri între orele 8.00 – 13.00, precum și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială RÂU SADULUI.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 și 22 din UAT RÂU SADULUI a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Râu Sadului și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială TILIȘCA.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 9 și 10 din UAT TILIȘCA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Tilișca și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AGNITA.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 29, 67, 70, 81, 91, 92, 93 și 97 din UAT AGNITA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Agnita și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială POPLACA.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 28 din UAT POPLACA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Poplaca și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BLĂJEL:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr.1, 13, 15, 20 și 22 din UAT BLĂJEL.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Blăjel și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 12.08.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Blăjel de luni până joi între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială RACOVIȚA.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 21 și 28 din UAT RACOVIȚA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Săliște și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială SĂLIȘTE.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 159, 165 și 245 din UAT SĂLIȘTE a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Săliște și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: BLĂJEL
Sectoare cadastrale: 1, 13, 15, 20 și 22
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 1, 13, 15, 20 și 22, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 13.06.2023
Data de sfârșit a afișării: 12.08.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Blăjel, str. Tudor Vladimirescu, nr. 70,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Blăjel.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 851 101,
(0269) 851 100.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Blăjel de luni până joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MERGHINDEAL:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectorul cadastral nr. 56 din UAT MERGHINDEAL.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Merghindeal și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 21.07.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Merghindeal de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială LASLEA:
Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 și 123 din UAT LASLEA.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Laslea și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 21.07.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Laslea de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială VURPĂR:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 51 și 71 din UAT VURPĂR.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Vurpăr și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 17.07.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Vurpăr de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: MERGHINDEAL
Sectoare cadastrale: 56
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 56 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 22.05.2023
Data de sfârșit a afișării: 21.07.2023
Adresa locului afișării publice: Comuna Merghindeal, strada Principală nr. 60,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Merghindeal.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 517 501, (0269) 517 505
Fax (0269) 517 501
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Merghindeal de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ȘURA MARE:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 31, 32, 41, 62, 63 și 83 din UAT Șura Mare.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Șura Mare și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 09.07.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șura Mare de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: VURPĂR
Sectoare cadastrale: 4, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 51 și 71
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 4, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 51 și 71 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 18.05.2023
Data de sfârșit a afișării: 17.07.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea VURPĂR, strada Principală, nr. 455,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei VURPĂR.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 544 001,
Fax (0269) 544 110
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Vurpăr de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro).
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: SIBIU
Denumire UAT: LASLEA
Sectoare cadastrale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 și 123
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Laslea pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 22.05.2023
Data de sfârșit a afișării: 21.07.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Laslea, Strada Principală, nr. 33, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Laslea.
Cerrile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Laslea de luni până vineri între orele 9.00 – 15.00, și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială APOLDU DE JOS.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 34, 36, 37, 42 și 49 din UAT APOLDU DE JOS a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: ȘURA MARE
Sectoare cadastrale: 31, 32, 41, 62, 63 și 83.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 31, 32, 41, 62, 63 și 83, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 10.05.2023
Data de sfârșit a afișării: 09.07.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Șura Mare, str. Principală, nr. 252,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Șura Mare.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0740) 950.462
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șura Mare de luni până vineri între orele 08.00-16.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială SIBIU.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 19, 20 și 21 din UAT SIBIU a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Municipiului Sibiu și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială DUMBRĂVENI.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 13, 74, 76, 90 și 92 din UAT DUMBRĂVENI a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Dumbrăveni și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială LUDOȘ:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 7, 10 și 11 din UAT LUDOȘ.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Ludoș și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 01.07.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Ludoș de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AVRIG:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 88, 90, 91, 105, 113, 139, 140, 141, 148 și 168 din UAT Avrig.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Avrig și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 26.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Avrig de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 09.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: LUDOȘ
Sectoare cadastrale: 1, 2, 3, 4, 7, 10 și 11
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 1, 2, 3, 4, 7, 10 și 11, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 02.05.2023
Data de sfârșit a afișării: 01.07.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Ludoș, str. Principală, nr. 73, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Ludoș.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 589 101, (0269) 589 111.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Ludoș de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ȘEICA MARE.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 52, 102 și 103 din UAT ȘEICA MARE a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei ȘEICA MARE și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: AVRIG
Sectoare cadastrale: 88, 90, 91, 105, 113, 139, 140, 141, 148 și 168.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 88, 90, 91, 105, 113, 139, 140, 141, 148 și 168 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 27.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 26.06.2023
Adresa locului afișării publice: Orașul Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Avrig.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 523 101,
Fax (0269) 524 401.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Avrig de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 09.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială RÂU SADULUI:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 și 22 din UAT Râu Sadului.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Râu Sadului și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 12.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Râu Sadului de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 13.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială COPȘA MICĂ:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 21, 27, 31, 32 și 37 din UAT Copșa Mică.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Copșa Mică și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 19.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Copșa Mică de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 09.00 – 12.00


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială TĂLMACIU:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 19, 31, 49 din UAT Tălmaciu.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 18.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BRUIU:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 53, 75, 79, 80, 81, 86, 92, 95, 96, 97, 110, 113 din UAT Bruiu.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Bruiu și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 18.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Bruiu de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 09.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ORLAT:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 14, 30, 31, 39, 42 și 43 din UAT Orlat.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Orlat și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 17.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Orlat de luni, miercuri, vineri între orele 9.00 – 12.00, marți și joi între orele 12.30 – 15.30.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială SLIMNIC:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 7, 18, 28, 80, 81, 82, 108, 112, 115, 121 și 124 din UAT Slimnic.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Slimnic și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 19.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Slimnic de luni până joi între orele 8.30 – 15.00 și vineri între orele 08.30 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MARPOD.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 6, 9, 12, 15, 16, 30 și 36 din UAT MARPOD a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei MARPOD și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ALMA.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 95 și 97 din UAT ALMA a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei ALMA și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.
Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AGNITA:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 29, 67, 70, 81, 91, 92, 93 și 97 din UAT Agnita.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Agnita și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 10.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Agnita de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT:   ORLAT

Sectoare cadastrale: 14, 30, 31, 39, 42 și 43.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 14, 30, 31, 39, 42 și 43, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 18.04.2023

Data de sfârșit a afișării:   17.06.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea Orlat, str. Avram Iancu nr. 202, județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Orlat.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 571 104 , (0269) 571 455.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Orlat în zilele de luni, miercuri și vineri între orele 9.00 – 12.00, joi între orele 12.30 – 15.30, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: TĂLMACIU
Sectoare cadastrale: 19, 31 și 49.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 19, 31 și 49 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 19.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 18.06.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 24,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Tălmaciu.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 555 359, (0269) 550 101.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Tălmaciu de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 09.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliră (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială POPLACA:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 28 din UAT Poplaca.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Poplaca și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 09.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Poplaca de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială TILIȘCA:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 9 și 10 din UAT Tilișca.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Tilișca și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 09.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Tilișca de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: SLIMNIC
Sectoare cadastrale: 7, 18, 28, 80, 81, 82, 108, 112, 115, 121 și 124.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7, 18, 28, 80, 81, 82, 108, 112, 115, 121 și 124 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 20.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 19.06.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Slimnic, str. Principală nr. 6, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Slimnic.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 856 101, (0269) 856 319.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Slimnic de luni până joi între orele 8.30 – 15.00 și vineri între orele 8.30 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială RACOVIȚA:

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 21 și 28 din UAT Racovița.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Racovița și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 05.06.2023 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Racovița de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL
PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: RÂU SADULUI
Sectoare cadastrale: 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 și 22.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 și 22, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 13.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 12.06.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Râu Sadului, nr. 247, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Râu Sadului.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 567 200.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Râu Sadului de luni până joi între orele 8.00 – 16.00, vineri între orele 8.00 – 13.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL
PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: AGNITA
Sectoare cadastrale: 27, 28, 29, 67, 70, 81, 91, 92, 93 și 97.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: 27, 28, 29, 67, 70, 81, 91, 92, 93 și 97, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 11.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 10.06.2023
Adresa locului afișării publice: Orașul Agnita, str. Republicii, nr. 19, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Agnita.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 510 465, (0269) 512 000.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Agnita de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL
PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: POPLACA
Sectoare cadastrale: 4, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 28.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 4, 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și 28, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 10.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 09.06.2023
Adresa locului afișării publice: Localitatea Poplaca, str. Andrei Șaguna, nr. 572,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Poplaca.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 573 101, (0269) 573 100.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Poplaca de luni până joi între orele 8.00 – 16.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială SĂLIȘTE:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 159, 165 și 245 din UAT Săliște.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Săliște și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 04.06.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Săliște de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: TILIȘCA
Sectoare cadastrale: 9 și 10.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 9 și 10, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 10.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 09.06.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea Tilișca, str. Școlii, nr. 531, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Tilișca.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 554 002, (0269) 554 101.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Tilișca de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT:   RACOVIȚA

Sectoare cadastrale: 21 și 28.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 21 și 28 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 06.04.2023

Data de sfârșit a afișării:   05.06.2023

 

Adresa locului afișării publice: Localitatea Racovița, str. Protopop Valeriu Florianu,

 1. 416,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Racovița.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 527 101. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Racovița de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL
PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: ȘĂLIȘTE
Sectoare cadastrale: 159, 165 și 245.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 159, 165 și 245, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 05.04.2023
Data de sfârșit a afișării: 04.06.2023

Adresa locului afișării publice: Orașul Săliște, str. Ștează, nr. 9, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Săliște.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 553 512, (0269) 553 363.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Săliște de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ȘURA MARE.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 53, 56, 58, 59, 72, 77 și 78 din UAT ȘURA MARE a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei ȘURA MARE și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiuâ anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MEDIAȘ.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 41, 45, 47, 50, 54 și 55 din UAT MEDIAȘ a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Municipiului Mediaș și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială Apoldu de Jos:
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 34, 36, 37, 42 și 49 din UAT Apoldu de Jos.
Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 06.05.2023 fiind ultima zi de afișare.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUIDenumire județ: Sibiu
Denumire UAT: APOLDU DE JOS
Sectoare cadastrale: 34, 36, 37, 42 și 49.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 34, 36, 37, 42 și 49 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 07.03.2023
Data de sfârșit a afișării: 06.05.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea Apoldu de Jos, str. Principală, nr. 72,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Apoldu de Jos.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 588 101,
Fax (0269) 588 111.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Apoldu de Jos de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială AXENTE SEVER.
Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 7, 8 și 9 din UAT AXENTE SEVER a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Axente Sever și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.
În perioada următoare, OCPI Sibiu:
– Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
– Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
– Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.
Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială IACOBENI.

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 25, 64, 78 și 101 din UAT IACOBENI  au fost afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Iacobeni și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

 • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate.
 • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală.
 • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială Șeica Mare:

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 52, 102 și 103 din UAT Șeica Mare.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Șeica Mare și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 15.04.2023 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șeica Mare de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: DUMBRĂVENI
Sectoare cadastrale: 13, 74, 76, 90 și 92

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 13, 74, 76, 90 și 92 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 27.02.2023
Data de sfârșit a afișării: 28.04.2023

Adresa locului afișării publice: Orașul Dumbrăveni, str. Mihai Eminescu, nr. 6,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Orașului Dumbrăveni.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 865 326, (0269) 866 021.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Dumbrăveni de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABILPRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT: SIBIU

Sectoare cadastrale: 19, 20 și 21


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 19, 20 și 21 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 28.02.2023

Data de sfârșit a afișării:   29.04.2023

Adresa locului afișării publice: Municipiul Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2,                                                județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Municipiului Sibiu.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 208 800, (0269) 208 811.

           Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Sibiu de luni până joi între orele 10.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BRATEIU:

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 26, 27 și 29 din UAT BRATEIU.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei BRATEIU și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 12.02.2023 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Brateiu de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT:   IACOBENI

Sectoare cadastrale: 9,25, 64, 78, 101

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 9, 25, 64, 78 și 101 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 20.12.2022

Data de sfârșit a afișării:   18.02.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea Iacobeni, str. Principală, nr. 57,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Iacobeni.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 513 750, (0269) 709 299

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Iacobeni de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABILPRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT:   BRATEIU

Sectoare cadastrale: 3, 4, 26, 27, 29

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3, 4, 26, 27 și 29 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 14.12.2022

Data de sfârșit a afișării:   12.02.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea Brateiu, str. Principală nr. 513,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Brateiu.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon/Fax (0269) 863 101

           Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Brateiu de luni până joi între orele 9.00 – 15.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MOȘNA:

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 23, 25, 32 și 33 din UAT MOȘNA.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei MOȘNA și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 03.02.2023 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Moșna de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.

 

 


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ȘURA MARE:

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 35 și 82 din UAT ȘURA MARE.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei ȘURA MARE și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 03.02.2023 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șura Mare de luni până vineri între orele 9.00 – 16.00.

  


    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială BOITA:

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectorul cadastral nr. 2 din UAT BOITA.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei Boita și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 09.01.2023 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Boita de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00.


ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT:   MICĂSASA

Sectoare cadastrale: 61, 62, 63, 65

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 61, 62, 63 și 65, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 14.11.2022

Data de sfârșit a afișării:   13.01.2023

Adresa locului afișării publice: Localitatea Micăsasa, Str. 1 Decembrie, nr. 144,

                                            județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Micăsasa.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0374) 062 141

                                                    Fax (0374) 094 848

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei comunei Micăsasa de luni până vineri între orele 8.00 – 16:00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială CHIRPĂR:

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 52, 58, 59, 62, 64, 65, 74, 75, 77, 78, 90 și 120 din UAT CHIRPĂR.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei comunei Chirpăr și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 06.01.2023 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Chirpăr de luni până joi între orele 9:00 -15:00 și vineri între orele 9:00 -12:00.


ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT:   BOIȚA

Sectoare cadastrale: 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 2, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 10.11.2022

Data de sfârșit a afișării:   09.01.2023

 

Adresa locului afișării publice: Localitatea Boița, str. Traian, nr. 263,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Boița.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 556 136

                                                    Fax (0269) 556 136

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei comunei Boița de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 Denumire județ: Sibiu

Denumire UAT:   CHIRPĂR

Sectoare cadastrale: 4, 52, 58, 59, 62, 64, 65, 74, 75, 77, 78, 90, 120

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 4, 52, 58, 59, 62, 64, 65, 74, 75, 77, 78, 90 și 120, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Data de început a afișării: 07.11.2022

Data de sfârșit a afișării:   06.01.2023

 

Adresa locului afișării publice: Localitatea Chirpăr, str. Principală, nr. 47,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Chirpăr.

Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 586 101

                                                    Fax (0269) 586 228

 

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei comunei Chirpăr de luni până joi între orele 9.00 – 15:00 și vineri între orele 9.00 – 12:00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MEDIAȘ.

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 25, 33, 34, 35, 37 și 48 din UAT MEDIAȘ a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Municipiului MEDIAȘ și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

 • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
 • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
 • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță începerea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială MIERCUREA SIBIULUI:

 Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 4, 5, 6, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 47 și 48 din UAT MIERCUREA SIBIULUI.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului Miercurea Sibiului și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu, data de 16.12.2022 fiind ultima zi de afișare.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Orașului Miercurea Sibiului de luni până vineri între orele 8:00 -13:00.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială ȘEICA MICĂ.

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 27, 30, 31, 33, 46 și 64 din UAT ȘEICA MICĂ a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei ȘEICA MICĂ și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

 • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
 • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
 • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

 

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială LOAMNEȘ.

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 28, 32, 62 și 65 din UAT LOAMNEȘ a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei LOAMNEȘ și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

 • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
 • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
 • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

 

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: SADU
Sectoare cadastrale: 9, 21

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 9 și 21 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 29.09.2022
Data de sfârșit a afișării: 28.11.2022

Adresa locului afișării publice: Comuna Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Sadu.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 568 119
Fax (0269) 568 027

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei comunei Sadu de luni până joi între orele 8.00 – 16:00 și vineri între orele 8.00 -13.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială TĂLMACIU.

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectorul cadastral nr. 46 din UAT TĂLMACIU a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Orașului TĂLMACIU și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

 • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
 • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
 • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: Sibiu
Denumire UAT: MERGHINDEAL
Sectoare cadastrale: 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 2 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 29.09.2022
Data de sfârșit a afișării: 28.11.2022

Adresa locului afișării publice: Comuna Merghindeal, Strada Principală nr. 60,
județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei Merghindeal.
Alte indicații pentru cei interesați: Telefon (0269) 517 501, (0269) 517 505
Fax (0269) 517 501

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Merghindeal de luni până joi între orele 9.00 – 15.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (www.ancpi.ro)

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

 


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Sibiu anunță expirarea perioadei de afișare a documentelor tehnice cadastrale în unitatea administrativ-teritorială DÂRLOS.

Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 5, 25, 30, 31, 54, 57, 60, 62 și 63 din UAT DÂRLOS a fost afișată timp de 60 de zile la sediul Primăriei Comunei DÂRLOS și pe pagina de internet a ANCPI: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Sibiu.

În perioada următoare, OCPI Sibiu:

 • Va soluționa cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate;
 • Va recepționa Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală;
 • Va deschide gratuit noile cărți funciare.

Procesele verbale de soluționare a cererilor de rectificare vor fi comunicate în condițiile Codului de procedură civilă. Împotriva procesului-verbal poate fi formulată plângere la judecătoria în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.

Ulterior acestor etape, extrasele de carte funciară și de plan cadastral vor fi comunicate cetățenilor prin intermediul primăriei.